การตัดสินแพะพันธุ์บอร์ขั้นพื้นฐาน
อ่าน 54 ครั้ง
มีนาคม 24, 2021, 10:04:58 AM
การคัดเลือกแพะบอร์จะต้องมีการศึกษาวิจัย การฝึกหัด และอาศัยประสบการณ์มาก ผลการตัดสิน แพะบอร์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์หรือเพื่อทางเศรษฐกิจการให้ผลผลิตเนื้อ สูง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การตัดสินแพะบอร์ประกอบด้วย 5 ส่วน (Craddock and Horner, 2007) คือ..
1) โครงสร้างของแพะที่ถูกต้อง
2) ขนาดและความจุของร่างกาย
3) กล้ามเนื้อ
4) ท่าทางและความสมดุล
5) ลักษณะทางเพศ

บันทึกการเข้า


มีนาคม 24, 2021, 10:12:12 AM
#1
คุณลักษณะของแพะพันธุ์บอร์
หัวใหญ่กว้างแข็งแรงมีปากใหญ่ จมูกงุ้ม ใบหูยาวปรกระหว่างตาและระหว่างเขากว้าง
สีแพะบอร์มีลำตัวสีขาว หัวและคอมีสีแดงเข้ม ซึ่งเป็นสีเฉพาะของแพะบอร์พันธุ์แท้สีขนลำตัวควรเป็นสีขาวทั้งหมดแต่อาจมีสีแดงปนได้สัดส่วนไม่เกิน 20 % (Sather and Maze, 2011)
คอคอยาว แข็งแรง กลมกลืนกับหัวไหล่และปุ่มคอ
หัวไหล่กลมกลืนกับส่วนอก ไม่หนาเกินไป
ข้อเข่ากลมกลืนกับกล้ามเนื้อขา ไม่กางออกเมื่อแพะเดิน
ปุ่มคอกลมกลืนกับหัวไหล่ ปุ่มคอควรมีความกว้างหลังกว้าง ยาว แข็งแรงและค่อนข้างตรงกระดูกสันหลังกลมกลืนเข้าไปในปุ่มคอ และเนื้อสันหลัง
สะโพกควรโค้งทำมุม ไม่ตรงเกินไปเป็น สะโพกกว้างทำให้คลอดลูกง่าย
กีบเท้ากระดูกควรหนาใหญ่ แข็งแรง และมีกล้ามเนื้อหุ้มมาก
ขา-ขาหน้าควรตรงเมื่อมองจากด้านข้าง หัวเข่าไม่ใหญ่หรือโปนออก ,ขาหลังควรทำมุมพอดีกับข้อเท้าทำให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอ หากทำมุมมากเกินไปขางอพับ

บันทึกการเข้า